chu-sang

Chú Sang

57 tuổi

“ Thực sự sau dịch chúng tôi rất ngại gửi cháu đi học. Nhưng nhờ sự quan tâm, chăm sóc tận tình của các cô trong trường mà chúng tôi yên tâm phần nào. ”

0901.667.677