LỊCH SINH HOẠT KHỐI CHỒI

Thời gianHoạt động
6h45 – 7h00Đón trẻ
7h00 – 7h30Vận động ngoài trời
7h30 – 7h45Thể dục sáng
7h45 – 8h30Ăn sáng + Uống sữa
8h30 – 9h00Hoạt động học
9h00 – 9h40Hoạt động vui chơi
9h40 – 9h50Ăn phụ sáng
9h50 – 10h25Hoạt động ngoài trời
10h25 – 11h15VS + Ăn trưa
11h15 – 11h30VS+ Thay quần áo + SH nhẹ
11h30 – 14h00Ngủ trưa
14h00 – 14h30Vận động nhẹ
14h30 – 15h00Ăn xế
15h00 – 15h30Vệ sinh + Thay quần áo
15h30 – 16h00Hoạt động chiều / Học năng khiếu
16h00 – 17h00Trả trẻ
0901.667.677