LỊCH SINH HOẠT KHỐI NHÀ TRẺ

Thời gianHoạt động
6h45 – 7h00Đón trẻ
7h00 – 7h30Vận động ngoài trời
7h30 – 7h45Thể dục sáng
7h45 – 8h30Ăn sáng + Uống sữa
8h30 – 9h00Hoạt động ngoài trời
9h00 – 9h20Hoạt động học
9h20 – 9h40VS – Ăn phụ sáng
9h40 – 10h15Hoạt động góc
10h15 – 11h00VS + Ăn trưa
11h00 – 11h30VS+ Thay quần áo + SH nhẹ
11h30 – 14h00Ngủ trưa
14h00 – 14h30Vận động nhẹ – uống nước trái cây
14h30 – 15h00Ăn xế
15h00 – 15h30Vệ sinh + Thay quần áo
15h30 – 16h00Hoạt động chiều
16h00 – 17h00Trả trẻ
0901.667.677