1. Khám phá khoa học:

 • Khơi gợi sự ham hiểu biết, niềm say mê khám phá, tìm hiểu các sự vật – hiện tượng xung quanh cuộc sống của trẻ.
 • Tăng khả năng quan sát vấn đề, biết cách phán đoán, ghi nhớ, so sánh, phân loại có chủ đích.
 • Khám phá các phản ứng hóa học, hiện tượng vật lý, giải thích hiện tượng thiên nhiên thông qua các thí nghiệm khoa học.
 • Hình thành sự hiểu biết cơ bản về thế giới xung quanh: Các bộ phận của cơ thể con người, đồ vật, động vật và thực vật, một số hiện tượng tự nhiên.

2. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán:

 • Hình thành khái niệm sơ đẳng về toán học
 • Phân loại được một số đối tượng theo 2 -3 dấu hiệu cho trước. Tự tìm ra dấu hiệu phân loại.
 • Tập hợp, số lượng, số thứ tự và đếm.
 • Xếp tương ứng.
 • So sánh, sắp xếp theo qui tắc.
 • Đo lường, khối lượng
 • Hình dạng, hình khối
 • Phận biệt và xác định hướng trong không gian và định hướng thời gian.

3. Khám phá xã hội:

 • Bản thân, gia đình, họ hàng và cộng đồng.
 • Trường mầm non, trường tiểu học.
 • Một số nghề phổ biến.
 • Tìm hiểu và nhận biết đặc điểm về thế giới động – thực vật
 • Phân biệt được các phương tiện giao thông và hiểu về luật lệ khi tham gia giao thông.
 • Danh lam, thắng cảnh và các ngày lễ, hội.
 • Phân biệt một số công cụ, sản phẩm, công việc, ý nghĩa của một số nghề phổ biến, nghề truyền thống ở địa phương.
 • Khám phá văn hóa vùng miền, dân tộc anh em
0901.667.677