Đường Trần Anh, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Thành phố Hồ Chí Minh